DECOFLAME HAR SKANDINAVIAS STØRSTE UTSTILLINGSROM MED BIOPEISER

Spørgsmål og svar

Følgende opplysninger kan være til hjelp for en bedre forståelse av Decoflames bioetanolpeiser.

Plassering av Decoflames biopeis
Decoflame bioetanolpeiser er velegnet til plassering i leiligheter, hus, hytter, vinterhager, kontorer, restauranter, spa eller sågar utendørs. Installasjonen av peisene er gjort på bare få minutter, da det ikke er behov for avtrekk. Se alltid sikkerhetsforskriftene i brukerveiledningen.

Krever installasjonen noen form for godkjennelse?
Dette avhenger av landet peisen er levert i. Kontroller alltid de lokale myndighetenes krav.

Er installasjonen av peisene vanskelig?
Alle Decoflame-peiser kan installeres i løpet av få minutter uten noen dyptgående håndverksmessig kunnskap. Bare følg manualens installasjonsveiledning. Alle Decoflames gulvmodeller kommer allerede pre-samlet og skal bare pakkes ut.

Er Decoflame-peisene klare til bruk etter endt installasjon?
Det eneste man trenger er bioetanol. Bioetanolen er ikke inkludert i leveringen.

Hvordan tennes en Decoflame-peis?
Det anbefales å bruke enten lange peisfyrstikker, eller en lang tenner til å antenne gassen i brenneren.

Er bioetanol farlig?
Bioetanol er bare alkohol som er denaturert, dvs. gjort uegnet til konsumering. I motsetning til gele brenner bioetanol rent og etterlater ikke ubehagelig lukt eller gass i rommet. Under forbrenningen dannes det vanndamp og karbondioksid. Bruk kun flytende bioetanol til Decoflame-peisene, med en renhet på minst 96,5% – men maksimalt 97,5%.

Er det farlig å puste inn dampen under forbrenningen?
Dampen fra bioetanolen består av alminnelig vann og en liten mengde karbondioksid. Skadelig damp unngås ved å bruke flytende bioetanol med en renhet på mellom 96,5 og 97,5%. Plasser aldri dekorative elementer på eller omkring brenneren. Bruk aldri bioetanol-gele i Decoflame-peisene.

Generell bemerkning: Gele må ikke anvendes til brenning innendørs.

I hvilke mengder leveres bioetanolen?
Decoflames bioetanol leveres i 1 liters- og 3 liters-dunker. Det anbefales å fylle på brenneren med en mindre beholder, som en trakt eller pumpe.

Hvor lenge brenner en liter bioetanol?
Mellom 4–8 timer – avhengig av modell, brennerstørrelse, innstillinger av flammeintensitet og ventilasjon i rommet.

Avgir Decoflame-peisene mye varme?
Avhengig av Decoflame-peismodellen kan peisen yte 2-6 kW/h. Peiser bør bare betraktes som et hyggelig supplement til den primære oppvarmingskilden.

Kan papir eller tre brukes i en Decoflame bioetanolpeis?
Nei. Alle Decoflames bioetanolpeiser kan KUN forbrenne flytende bioetanol på 96,5% – maksimalt 97,5%.

Hvordan slukkes flammene når peisen er tent?
Hvis man ønsker å slukke flammene før brenneren er tom, henvises det til bruksanvisningen. For manuelle brennere – avhengig av modellen – trekkes lukkeren i stengt posisjon med det medfølgende håndtaket i én rask og kontinuerlig bevegelse. I andre modeller plasseres lokket oppå brenneren for å dekke åpningen helt. Dermed brytes ildtilførselen umiddelbart og flammene slukkes.

For automatiske brennere skal du trykke på OFF-knappen på displayet / fjernkontrollen / Decoflame App, og vente til flammene er helt slukket.

Hva er en Decoflame bioetanolpeis laget av?
Alle Decoflame-peiser er laget av én eller flere av følgende råvarer: stål, rustfritt stål, aluminium, kobber, messing og herdet glass. Hvis peisen er pulverlakkert, vil malingen være varmebestandig opp til 400 ° C.

Rengøring af pejsen

Vi anbefaler at rengøre bioethanolpejsen med en fnugfri klud. Brug enten en spritholdig rengøringsmiddel eller en lille smule bioethanol – dette er også særdeles velegnet til rengøring af glasset.

Til oppudsning af den rustfrie brænder, anvendes den medleverede 3M svamp. Vær obs på at følge materialets åreretning.
Det er vigtigt at glødetænderen ikke berøres under rengøringen, da den kan gå i stykker.