Feilkoder

På denne siden har vi samlet en oversikt over feilkodene som våre elektriske biopeiser viser i ulike situasjoner. Dette gjelder både for Denver Basic og Denver e-Ribbon-brennere.

Denver Basic feilkodeskjema

Skjermvisning Feil navn Systemreaksjon Forklaring Handling / Løsning

Spill Top

Peisen antenner ikke bioetanolen eller skifter til "auto-switch-off"-mode.

Lekkasjesensoren i toppen av peisen har oppdaget lekkasje rundt tankrøret.

Tørk grundig rundt tankrøret med kjøkkenpapir, la deretter tankdekslet stå åpent i minst en time, slik at eventuell gjenværende bioetanol kan fordampe. Lukk så tankdekslet og start peisen normalt.

Spill Bottom

Peisen antenner ikke bioetanolen, eller skifter til "auto-switch-off"-mode.

Lekkasjesensoren i bunnen av peisen har oppdaget lekkasje i sikkerhetskammeret plassert i bunnen av peisen.

Tørk grundig rundt tankrøret med kjøkkenpapir, la deretter tankdekslet stå åpent i minst en time, slik at eventuell gjenværende bioetanol kan fordampe. Lukk så tankdekslet og start peisen normalt.

No Flame

Peisen går i "auto-switch-off"-mode.

Peisen befinner seg i et rom med for mye trekk, eller glødelampen er defekt.

Reduser trekk rundt peisen ved å lukke vinduer og dører, eventuelt skru av avtrekksviften. Om ikke dette hjelper, kontakt din forhandler eller Decoflame direkte. Sørg for å ha serienummeret til peisen din klart før du ringer. Serienummeret står på baksiden av peisen, eller i den tilhørende manualen.

HOT TEMP.
SENSOR

Peisen antenner ikke bioetanolen eller skifter til "auto-switch-off"-mode.

Den innebygde temperatursensoren har oppdaget en for høy temperatur inni peisen.

Sjekk at peisen er korrekt installert i henhold til tekniske tegninger og peisens manual, og at den har riktig ventilasjon. Hvis feilen vedblir, kontakt din forhandler eller Decoflame.

HOT
Evaporator

Peisen antenner ikke bioetanolen eller skifter til "auto-switch-off"-mode.

Den innebygde temperatursensoren har oppdaget en for høy temperatur inni peisen.

Sjekk at peisen er korrekt installert i henhold til tekniske tegninger og peisens manual, og at den har riktig ventilasjon. Hvis feilen vedblir, kontakt din forhandler eller Decoflam.

Empty Fuel
Tank

Peisen forsøker ikke å antenne bioetanolen og kan ikke startes før den blir tanket.

Det er enten for lite drivstoff i drivstofftanken, eller den er tom.

La peisen være på, slik at det er mulig å høre drivstoffnivå-indikatoren, og start påfyll av drivstoff slik det er beskrevet i veiledningen i peisens manual avsnitt 6.