FAQ

Generelle spørsmål

Få svar på generelle spørsmål

Bioetanol

Få svar på spørsmål om bioetanol

Manuelle biopeiser

Se FAQ for våre manuelle biopeiser

Elektriske Biopeiser

Se FAQ for våre elektriske biopeiser

Her på FAQ-siden vår kan du finne svar på de vanligste spørsmålene om våre biopeiser, hvor og hvordan de skal installeres og hvordan de skal brukes. Disse svarene kan forhåpentligvis hjelpe deg videre hvis du har fått et problem eller er i tvil om noe i forhold til din Decoflame biopeis.

Hvis disse spørsmålene og svarene ikke hjelper deg med å løse problemet ditt, er du alltid velkommen til å ringe eller skrive til oss.

Generelle spørsmål og svar

Decoflame’s bioetanolpeiser er egnet for steder i leiligheter, hus, hytter, vinterhager, kontorer, restauranter, spa eller til og med utendørs.

Installasjonen av peisene er ferdig på kort tid, da den ikke krever ventilasjon eller omfattende installasjoner. Se alltid sikkerhetsinstruksjonene i instruksjonene.

Det anbefales imidlertid at peisen plasseres i et rom med naturlig ventilasjon, da peisen gir mye varme. Det vil være 50cm rundt peisen en varmesone på ca. 40-60gr.

Peisene må alltid stå eller monteres vinkelrett og i vann, slik at bioetanolen er stabil i tanken.

Dette avhenger av landet der peisen leveres. Sjekk alltid lokale myndigheters krav.

Arbeidet er imidlertid i gang. på en felles europeisk standard, slik at alle krav og begrensninger blir mer ensartede.

Nei, det er ikke noe krav til det.

Men det er alltid lurt å holde peisen ren for å oppnå bedre forbrenning og lengre levetid for peisen. Det kan også være en fordel for de elektroniske peisene å regelmessig oppdatere programvaren på Decoflame. Pris for dette er oppgitt ved nærmere henvendelse.

Det er imidlertid mulig å kjøpe en ekstra serviceavtale hvis ønskelig.

Nei. Alle peis fra Decoflame bioetanol kan KUN brenne flytende bioetanol til 96,5% – dog maksimalt 97,5%.

Nei, ikke hvis peisen brukes i samsvar med gitte forskrifter, så er sikkerheten til Decoflames peiser topp. Sikkerhet er en av de viktigste parameterne.

Peisene er bl.a. utstyrt med sikkerhetskamre slik at overfylt bioetanol kan samles opp.

I tillegg er det sikkerhetssensorer på de elektroniske peisene som; tankfylling, barnesikring for tankfylling, spill- og temperatursensorer osv. Peisene er også veldig pålitelige, noe som også gir den nødvendige sikkerheten.

Behandle alltid ild med stor respekt.

Nei. Bare dimensjonene til peisen er angitt via tegningsmateriale, hvor hulromveggkonstruksjonen blir irettesatt for falske trekk osv. Disse tegningene følger alle MTM-ordrer.

Det er brukerens ansvar å sørge for at de nødvendige sikkerhet og lovlige byggevilkår overholdes.

Decoflame er ikke ansvarlig for konstruksjon av vegger, vegger og andre strukturer der peisene er inkludert.

Alle Decoflame peiser er laget av ett eller flere av følgende råvarer: stål, rustfritt stål, aluminium, kobber, messing og herdet glass.

Hvis peisen er pulverlakkert, vil malingen være varmebestandig opp til 400 ° C.

Brillene er herdet slik at de tåler varmen fra peisen.

Nei, det skal ikke være, da peisen ikke setter, røyker eller overopphetes.

Ja. Det eneste som trengs er bioetanol, som må tilsettes biopeisen.

Bioetanolen er ikke inkludert i leveransen.

Avhengig av Decoflame peismodell, kan peisen gi 2-6 kW / t. Biopeiser skal bare betraktes som et koselig tillegg til den primære varmekilden.

Ja, biopeisen blir varm da det er levende flammer. Hvis du ikke er forsiktig og følger retningslinjene for bruk av våre biopeiser, er det fare for forbrenning, som med annen åpen ild.

I motsetning til tradisjonelle peiser er glasset på en biopeis bare ca. 40-50 grader varmt og tillater derfor ikke forbrenning ved håndlegging.

Følg derfor alltid retningslinjene.

Nei. Det anbefales ikke å dekke peisen med dekorative steiner eller lignende materialer, da dette kan påvirke skjermen på de elektroniske peisene på grunn av varmeoverføringen.

I tillegg kan den dekorative testen knuse og dermed knuse glasset eller være i alvorlig fare for personskade.

Ja. Decoflame kan produsere biopeiser i ønsket størrelse. Kontakt salgsavdelingen eller den lokale forhandleren for mer råd.

Imidlertid minimumskrav til. lengde, dybde, høyde blir alltid observert.

Det eneste som trengs er bioetanol. Bioetanolen er ikke inkludert i leveransen.

Spørsmål og svar om bioetanol

Noe bioetanol på markedet kan lukte. Det kan være flere grunner til dette. Blant annet. det kan være tilsetningsstoffer i bioetanolen som kan slagge noe mer og dermed forårsake luktplage.

Vi har brukt mye tid på å finne den optimale bioetanolen på markedet, noe som ikke forårsaker luktplager eller avgir slagg.

Det er mulig å kjøpe bioetanol fra Decoflame, individuelle Decoflame-forhandlere, på utvalgte byggevarer og maskinstasjoner.

Innkjøpsalternativene på Decoflame er som følger:

1 eske med 1 liters flasker x 12 stk. = 12 liter

1 boks med 3 liters bokser x 11 stk. = 33 liter

1 boks med 10 liters boks x 1 stk. = 10 liter

Mellom 4 – 8 timer – avhengig av bioetanolmerke, peismodell, brennerstørrelse, innstilt flammeintensitet og romventilasjon.

Dampene fra bioetanolen består av vanlig vann og en liten mengde karbondioksid. Det er disse røykene som blir brent.

Skadelige røyk unngås ved å bruke flytende bioetanol med en renhet mellom 96,5% og 97,5%.

Plasser aldri dekorative elementer på eller rundt brenneren. Bruk aldri bioetanolgel i Decoflame-peisene.

Generell merknad: Gelbrenning må ikke brukes innendørs.

Sørg alltid for at det er naturlig ventilasjon i rommet der peisene brenner.

Ettersom de elektroniske peisene har et lukket fordampningssystem, kan disse modellene brukes med fordel for personer med astma. Vær også oppmerksom på at kvaliteten på bioetanolen selvfølgelig også er avgjørende for luftkvaliteten.

Nei, det er ikke så viktig om det er Decoflames bioetanol-etikett eller andre kvalitetsmerker.

Det er imidlertid veldig viktig at ingen duftoljer eller lignende tilsettes bioetanolen, da dette brenner annerledes enn vanlig alkohol.

Det er også viktig – spesielt for våre elektronisk kontrollerte biopeiser – at alkoholprosenten er mellom 96,5 – 97,5%, ettersom peisene er kalibrert deretter. Her kan en bioetanol i høyere prosenter oppføre seg helt annerledes og dermed skade peisen.

Hvis det brukes bioetanol med lavere eller høyere alkoholprosent, bioetanol som inneholder dufter og / eller oljer eller merker som Decoflame fraråder, er garantien ugyldig.

Hos Decoflame kan du kjøpe henholdsvis bioetanol:

1 eske med 1 liters flasker x 12 stk. = 12 liter

1 boks med 3 liters bokser x 11 stk. = 33 liter

1 boks med 10 liters boks x 1 stk. = 10 liter

Det anbefales å fylle på brenneren med en mindre beholder, trakt eller pumpe.

Bioetanol er ganske enkelt alkohol som er denaturert, dvs. gjort uegnet til konsum. Sammenlignet med gel brenner bioetanolen ren og etterlater ingen ubehagelige lukt eller røyk i rommet.

Under forbrenning dannes vanndamp og karbondioksid. Bruk bare flytende bioetanol til Decoflame-peisene med en renhet på minst 96,5% – dog maksimalt 97,5%.

Imidlertid anses bioetanol under transport å være “farlig gods” og må behandles som sådan. Bioetanol er merket med UN1170, men avhengig av størrelsen på boksene, kan de ha forskjellige pakningsgrupper. Rådfør deg alltid med nærmeste forhandler av produktet hvis du er i tvil.

Vanlige spørsmål om manuell biopeis

Nei.

Alle Decoflame peiser er ferdigmontert og trenger bare å pakkes ut. I tillegg følger en bruks- og installasjonsveiledning med peisen.

Alle Decoflame manuelle biopeiser kan derfor installeres uten ytterligere dybdekunnskap, men grunnleggende DYI-egenskaper.

Hvis du ikke vil installere peisen selv, kan du be om montør fra Decoflame. Pris for dette er oppgitt ved nærmere henvendelse.

Fyll bioetanol opptil 3-5 mm fra kanten av brenneren. Se min / max-merket.

Årsaken til de små flammene er at flammene ikke har nok oksygen / næringsstoffer til å utvikle seg, ettersom forbrenningen med for lite fylling vil være nede i forbrenningskammeret. Som et resultat forblir flammene for små.

Alternativt kan bioetanolen også være årsaken til for små flammer. Hvis for eksempel alkoholprosenten er for lav, kan ikke bioetanolen brenne optimalt.

Se vanlige spørsmål om bioetanol

Metallet utvides på grunn av varmen. Her vil glidebryteren legge seg mer. Dette kan slå av brenneren. Hvis glideren strekkes ut, vil glidebryteren bøye seg opp i endene slik at den ser ut som en tørr osteskive. Her kan ikke peisen slukkes.

Ikke bøy / strekk den !!!

Garantien på biopeisen utløper hvis glidebryteren er bøyd.

Bioetanolen har ikke riktig alkoholprosent og / eller inneholder dufter eller lignende. væsker / oljer som ikke kan brenne ordentlig.

Bytt bioetanol og rengjør peisen.

Peisen må tømmes 100% av eksisterende bioetanol, hvorpå den nye helles på. Alkoholprosenten MÅ være mellom 96,5 – 97,5%

Tøm brenneren helt og rengjør den om nødvendig. innsiden. BRUK ALDRI SULFO ELLER SÅPE. Bare vann.

Fyll bioetanol opptil 3-5 mm fra kanten av brenneren. Se min / max-merket.

Det anbefales å bruke enten lange ildkamper eller en lang lighter for å tenne røykene i brenneren.

Vent ca. 10 minutter før flammene har blitt optimale og peisen fungerer varmt.

Dampene akkumuleres i brenneren ettersom tanken ikke er full. Disse dampene kan ikke utvide seg, og de lager derfor en pust.

Fyll bioetanol opptil 3-5 mm fra kanten av brenneren. Se min / max-merket

For “Nese” glassbeslag:

Stram aldri den ene siden først, men samtidig.

Snu glasset riktig

Hvis ovennevnte ikke fungerer, kan du kontakte selskapet der peisen ble kjøpt gjennom.

For nye modellglassbeslag:

Glasset må kunne utvides i glassholderen. Glassholderen må ikke være tett eller tettsittende, da dette vil knuse glasset.

Vær også oppmerksom på at glassprodusenten alltid har en toleranse på:

+/- 2mm i lengde og høyde
+/- xmm i tykkelse

Hvis du vil slukke flammene før brenneren er tom, se brukerhåndboken. For manuelle brennere – avhengig av modell – trekk lukkeren til lukket stilling med det medfølgende håndtaket i en rask og kontinuerlig bevegelse.

For andre modeller, plasser lokket på toppen av brenneren for å dekke åpningen helt. Dette avbryter oksygentilførselen umiddelbart og slukker flammene.

Vanlige spørsmål om elektriske biopeiser

Det er to typer elektroniske peiser. Begge er koblet til en standard strømforsyning på 220-230Volt og med bioetanol som drivstoff.

På lenken nedenfor kan du lese mer om de to elektroniske peisene.

Denver e-Ribbon Basic vs. Denver e-Ribbon Fire

De har et lukket system siden luften ikke har noen direkte forbindelse til selve bioetanolen.

Ja, alle levende ting avgir CO2.

CO2-utslippene er imidlertid helt minimale, da peisen forbrenner bioetanol, som er en veldig ren alkohol på 96,5 – 97,5%.

Det er to versjoner:

Denver e-Ribbon Fire:
Denver e-Ribbon Basic:

Begge modellene er CEVB forbrenningssystem inkludert med 6 flammetrinn: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrinn (også tilgjengelig med 6 normale flammetrinn uten ECO-Wave).

e-Ribbon Fire kommer med en digital LCD-skjerm, mens e-Ribbon Basic leveres med et kontrollpanel. Begge modellene er tilgjengelige med fjernkontroll og Bluetooth / App-kontroll.

Nei, du må vente med å justere flammetrinnet til glødepluggen har gått ut, for ikke å “forvirre” peisens oppstartsprosedyre.

Flammetrinn 5 er forhåndsprogrammert og vil alltid være oppstartflammetrinnet. Dette kan ikke endres.

Denne funksjonen gjør det mulig å redusere forbruket av biodrivstoff med opptil 50% mens du nyter den veldig naturlige og sjarmerende visuelle effekten av de dansende flammene.

Ved å kombinere funksjonaliteten til det lave drivstofforbruket med de vakre flammene, gir ECO-Wave muligheten til å nyte peiskomforten over lengre tid og til og med med lavere forbruk.

En biopeis er primært utviklet for å skape kos og er derfor bare en sekundær varmekilde.

MEN det gir mye varme og kan varme et kjølig rom raskt opp.

Eksempel: En Montreal på en meter, med en 920 mm Denver e-Ribbon Basic-brenner, kan lett varme opp en stue på ca. 40 kvm.

Det betyr “avfall på toppen”.

Åpne ned til fyllet.
Tørk sølt bioetanol forsiktig av med en lofri klut.
Slå av for å fylle på peisen igjen.

Klikk her for å se skjema med alle feilkoder.

Det er et patentert forbrenningssystem og står for:

Kontrollert etanol dampforbrenning.

Et rent forbrenningssystem der flammene ikke har direkte kontakt med drivstoffet og som gjør det mulig å kontrollere peisen med fjernkontroll eller med en smartenhet (Bluetooth) via Decoflame App.

Brukeren kan derved kontrollere intensiteten på flammen og dermed varmeeffekten over seks flammenivåer og som et resultat drivstoffnivået i tanken.

De elektroniske peisene til Denver e-Ribbon Basic og Denver e-Ribbon Fire har sikkerhetsfunksjoner som søl- og temperatursensorer som gir automatisk varsling under drift og dermed absolutt sikkerhet for forbrukeren.

Full liste over feilkoder – Klikk her

Nei det gjør det ikke, da peisen har en lukket krets. Bioetanolen er ikke koblet til luften, så dampene forblir inne i dampkammeret.

Når peisen er slukket, brennes de siste dampene til flammene har slukket helt.

Peisen er tent via en glødelampe. Glødepluggen startes opp via en standard strømforsyning på 220-230Volt. Bioetanolen blir deretter oppvarmet til den antennes. Flammepunktet for dette er 13gr.

Strømforbruket er høyest i oppstartsfasen av peisen, som varer ca. 5 minutter. Dette skyldes glødepluggen.

Glødepluggen blir veldig varm og trenger til slutt ikke berøres.

Det er to versjoner:

Denver e-Ribbon Fire:

Denne peisen er storebror til den andre modellen Denver e-Ribbon Basic.

Denne modellen brukes fortrinnsvis til større peiser (fra 1500 mm ->) eller hvis det er behov for tilkobling til et eksternt tanksystem, TV-temperatursensor, SMART-SWITCH eller tilkobling til et Smart-Home-system.

I motsetning til Denver e-Ribbon Basic, er peisen utstyrt med en bensinpumpe.

Peisen er tilgjengelig i alle ønskede størrelser, men underlagt minimums- og maksimumskrav.

2. Denver e-Ribbon Basic:

Er lillebroren til Denver e-Ribbon Fire. Denne modellen er en veldig komprimert versjon, bl.a. ved å fjerne pumpen fra e-Ribbon Fire-modellen.

Denver Basic kan ikke kobles til Smart-Home-System, ekstern tankfylling eller TV-temperatursensor.

Denver e-Ribbon Basic er bare tilgjengelig i tre størrelser: 720mm, 920mm og 1120mm

Begge modellene er utstyrt med et patentert CEVB forbrenningssystem inkludert 6 flammetrinn: 1-5 og ECO-Wave som 6. flammetrinn.

Begge modellene er tilgjengelige med skjerm, fjernkontroll og Bluetooth / App-kontroll.

Både Denver e-Ribbon Fire og Denver e-Ribbon Basic er utstyrt med det patenterte CEVB-forbrenningssystemet, inkludert 6 flammetrinn: 1-5 og ECO-Wave som det 6. flammetrinnet (også tilgjengelig med 6 normale flammetrinn uten ECO-Wave).

Det tar ca. 3-5 minutter fra å tenne biopeisen til det er flammer.

Peisen er imidlertid først varm etter ca. 10 min.

Den elektroniske peisen styres på følgende måter:

Fjernkontroll
Manuelt på kontrollpanelet til en Denver e-Ribbon Basic og på berøringsskjermen til et E-Ribbon.
Decoflame App, som kan installeres på en mobilenhet via Bluetooth.

En elektronisk biopeis som Montreal på 1 meter med en Denver e-Ribbon basic-brenner på 920 mm og Flame Tray 700 mm gir maksimalt ca. 4 kWh.

Maks ytelse beregnes i henhold til størrelsen på flammeskuffen:

500mm = ca. 3 kWh
700mm = ca. 4 kWh
900mm = ca. 5 kWh
1500mm = ca. 9 kWh

Dette gjelder bare Denver e-Ribbon Fire-modellen.

Uvanlig lange peiser kan enten ha en enkelt flammelinje eller deles inn i flere brennende soner.

SMART-bryter er en funksjon som styrer brennesonene med en konstant oppvarmingseffekt og sparer drivstoff.

Hvis temperaturen stiger over ønsket grenseverdi, kan en eller flere brennere slukkes mens de fremdeles kan nyte bålet.

Nei. Det anbefales ikke å dekke peisen med dekorative steiner eller lignende materialer, da dette kan påvirke skjermen på grunn av varmen.

I tillegg kan den dekorative testen knuse og dermed knuse glasset eller være i alvorlig fare for personskade.

Hvis dette fremdeles er tilfelle, bortfaller garantien.

Elektroniske biopeiser - Tenning

Forventet forutsetning før oppstart:

Koble peisen til normal strømforsyning 220-230Volt / 50 Hz.
Fyll peisen med bioetanol, jf. Bruksanvisning.

Etterfølgende standard oppstartsprosedyre:

Trykk på PÅ / AV-symbolet.
Hvis det er lys i displayet – trykk deretter på START-tasten ().
Glødeplugger starter oppvarmingsprosessen i 3-5 minutter.
Flammene tennes automatisk og er i utgangspunktet veldig høy på grunn av opphopning av damp i dampkammeret. Deretter blir flammene veldig lave for til slutt å tilpasse seg forhåndsvalgte flammetrinn 5.
Når glødepluggen er slått av, kan ønsket flammenivå angis.
Peisen er endelig varm etter ca. 10 min. kjøring.

Nei du kan ikke.

Når den elektroniske biopeisen er i gang, er tanklokket låst. Under ingen omstendigheter bør du prøve å tvinge den opp og fylle på mens den brenner.

Påfylling kan finne sted når peisen slutter å blinke i displayet eller når lukkemekanismen signaliserer åpen (klinkende lyd). Da er peisen tilstrekkelig avkjølt. Dette tar ca. 5-10 minutter.

Trykk på STOPP-knappen på skjermen / fjernkontrollen / Decoflame App og vent til flammene er helt slukket.

Forutsetning: Peisen er koblet til vanlig strøm 220-230Volt.

  1. Trykk på PÅ / AV-symbolet for å låse opp påfyllingsdøren. Døren åpnes med en klirrende lyd.
  2. Åpne døren til tanken.
  3. Vær oppmerksom på at den medfølgende påfyllingstrakten da kan slå av påfyllingssensoren / alarmen. Fjern trakten underveis og sjekk fyllingsnivået på lysdisplayet.
  4. Ved fylling forsterkes et signal i intensiteten i forbindelse med. at tanken fylles og til signalet er konstant.

Samtidig kan du følge tankens innhold på skjermen, hvor en lysende linje angir mengden i tanken.

Det anbefales imidlertid at tanken bare fylles til nest siste linje (eller 90%), da dette vil forhindre overfylling.

5. Etter fylling, lukk tanklokket og lokket på bunnplaten.

6. Peisen kan startes opp.

NB! I tilfelle søl, se Feilkoder

Peisen kan rengjøres på overflaten med en lofri klut. Bruk enten et alkoholholdig vaskemiddel eller en liten mengde bioetanol – dette er også veldig godt egnet for rengjøring av glasset. IKKE bruk såpellignende produkter under rengjøring.

Bruk den medfølgende 3M-svampen for å rydde opp i rustfritt stålbrenner. Vær veldig forsiktig med å følge materialets veneretning.

MERK !! Det er viktig at glødepluggen ikke berøres under rengjøringen, da den kan gå i stykker.

Elektroniske biopeiser - Struktur

Nei. Peisen må ha 5 mm luft hele veien rundt foringen.

Dette er for å ventilere og isolere både peisen og veggen. Veggen fordi det ikke må være noe ekstra vanning i veggen.

Hvis denne “skyggekanten” er stengt med fugemasse eller mørtel, vil dette skade både peisen, veggen og fugemassen.

Nei du kan ikke.

Biopeisen må ha muligheten til å kvitte seg med varmen for ikke å bli overopphetet.

Glass utvides når det blir varmt. Det er derfor viktig at det ikke står i spenning, da det kan risikere å knekke eller knuse på grunn av herdingen av glasset

Ja, men hulrommet – både over og under – MÅ være hermetisk forseglet. Også rundt lednings- og kabelinnføringer for hulrommet.

Ellers vil falske trekk eller tunnelutkast oppstå, og dermed skade peisen eller forbrenningen.

Peisen må ha 5 mm luft hele veien rundt foringen.

Dette er for å ventilere og isolere både peisen og veggen. Veggen fordi det ikke må være noe ekstra vanning i veggen.

Hvis denne “skyggekanten” er stengt med fugemasse eller mørtel, vil dette skade både peisen, veggen og fugemassen.

Dette gjelder både manuelle og elektroniske peiser.

Det anbefales at det lille glasset til innebygde peiser er ca. 110mm i høyden.

I spesielle tilfeller kan glasset oppnås maksimalt 2/3 av peisens høyde.

Har du fortsatt problemer?

Du er alltid velkommen til å kontakte oss.

Åpningstider
Man- Tors:   08.00 – 16.00
Fredag:         08.00 – 15.30
Lør- Søn:       Lukket