DECOFLAME HAR SKANDINAVIAS STØRSTE UTSTILLINGSROM MED BIOPEISER

Sikkerhet

BRUKSSIKKERHET

Med designet, funksjonaliteten og forbrukersikkerheten i mente, er alle Decoflame-peisene grundig testet under produksjonen. Den manuelle Decoflame-brenneren inneholder sikkerhetssymboler og markeringer som gir tydelig og forståelig veiledning til sikker drift av produktet. Den elektronisk styrte Decoflame e-Ribbon Fire inneholder et høyt utviklet sikkerhetssystem som sikrer at potensielle, farlige feil under bruk utelukkes.

Uansett om den manuelle, eller den meget avanserte elektronisk styrte brenneren, brukes, er alle Decoflame-peismodellene utstyrt med en omfattende brukerveiledning, der alle aspekter av håndteringen av brenselet, fra opptenning og regulering av flammen til slukking av flammen, er detaljert forklart for å skape trygghet og sikkerhet under driften.

VÅR FØRSTEPRIORITET

For alle typer bioetanolpeiser er det viktig å følge bruksanvisningen. Det er viktig å ta seg tid til å lese gjennom sikkerhetsprosedyrene for bruken av en Decoflame-peis, og å lære opp andre brukere av peisen.

Denne typen peisteknologi er dessverre ikke så kjent, og derfor anbefaler Decoflame at eiere grundig lærer opp enhver potensiell bruker av peisen, for å sikre at alle er oppmerksomme på mulige farer forbundet med bruken av bioetanol som brensel.

FORMING AV FREMTIDEN

Gennem vores deltagelse som medlem af Det Europæiske Ekspertpanel, som har arbejdet på implementeringen af en fælles europæisk standard for bioethanolpejse, har vi ikke kun været i stand til at få et unikt indblik i de kemiske og fysiske processer omkring bioethanolpejse, men også bidraget væsentligt til fremtidens forbrugersikkerhed omkring bioethanolpejse.

Med know-how igennem det daglige arbejde med biokemikere og eksperter i hele branchen, er Decoflame i stand til at skabe de sikreste bioethanolpejse på markedet og tilbyder unikke løsninger til et ethvert behov.