DECOFLAME HAR SKANDINAVIAS STØRSTE UTSTILLINGSROM MED BIOPEISER

Bioetanol

DET GRØNNE ALTERNATIVET

I dag har bioetanolen mange bruksmuligheter: Blandet med bensin gjør det transportbrenselet mer bærekraftig. Kosmetikk-, medisin- og matvareindustrien bruker det i sine produksjonsprosesser. Sist, men ikke minst, brukes ren bioetanol i Decoflame-peisene, som med sin rene forbrenning lager vakre, dansende flammer.

RENT OPPDRAG

Under forbrenningen omdannes bioetanolen til vann og karbondioksid (CO2). Karbondioksiden absorberes av planter, tas opp gjennom fotosyntese, og hjelper planten med å vokse. Denne evighetssyklusen av skapelse og forbrenning av energi – på sitt vis gjenbruk av energi – gjør bioetanolen til et karbonnøytralt brensel.

EFFEKTIV GRØNN ENERGI

På grunn av den rene forbrenningen av bioetanolen er det ikke bruk for verken avtrekk eller skorstein til Decoflame-peisene – all varmen blir værende på innsiden. Det er det som gjør bioetanolpeisene så effektive og attraktive.

OPPBEVARING OG HÅNDTERING

Bioetanol er klassifisert som brannfarlig væske, klasse 1B (brennbarhet) og klasse 3 PGII (transport) og reguleres av forskjellige standarder verden over. Før bruk av Decoflame bioetanolpeis skal man gjøre seg kjent med og overholde disse reglene for å kunne oppbevare, håndtere, fylle på og bruke brenselet trygt og lovlig.

BIOETANOL VS. DENATURERT BIOETANOL

I overensstemmelse med ulike globale regler kan ikke 100% ren bioetanol selges, av hensyn til fare for menneskelig konsumering. Bioetanol er derfor denaturert med ulike stoffer til enkeltformål. Bioetanolen selges under navn som denaturert etanol, metylert sprit, denaturert alkohol og lignende.

BIOETANOL OG DECOFLAME-PEISENE

Alle Decoflames bioetanolpeiser kan kun betjenes med bioetanol med minst 96%, men maks 97,5% renhet. Vi anbefaler Decoflame bioetanol som har en alkoholprosent på 96,5%.