det grønne alternativet

Bioetanol til biopeiser er en sprit eller alkohol som er produsert for flere forskjellige formål – også for drivstoff. Bioetanolen fremstilles blant annet ved fermentering av sukkerstoffer og stivelsesvekster. Dette kan være fra lettomsettelige sukkerkilder som sukkerrør, mais eller fra nyttevekster som korn, for å nevne noen eksempler.

I dag har bioetanolen mange bruksmuligheter.

Blandet med bensin gjør det drivstoffet til bilen din mer miljøvennlig – så kjøringen blir en tanke mer grønn. Kosmetikk-, medisin- og matvareindustrien bruker det i sine produksjonsprosesser, og sist men ikke minst brukes ren bioetanol som drivstoff i Decoflames biopeiser.

Ren emisjon

Under forbrenningen omdannes bioetanolen til vann og dampkarbondioksid (CO2). Karbondioksiden absorberes av planter, opptas via fotosyntese og hjelper planten med å vokse. Denne uendelige syklusen med skapelse og forbrenning av energi – på sitt vis gjenbruk av energi – gjør bioetanolen til et karbondioksidnøytralt drivstoff.

bioethanol til biopejse - fremstillings proces diagram

effektiv grønn energi

På grunn av den rene forbrenningen av bioetanonlen er det ikke behov for verken avtrekk eller skorstein til Decoflame-peisene – all varmen forblir inne i peisen. Det er det som gjør bioetanolpeisene så effektive og attraktive.

Opbevaring og håndtering

Bioetanolen er klassifisert som brannfarlig væske, UN1170, klasse 3 PGII (for transport) og reguleres av ulike standarder verden over.

Før man tar i bruk Decoflames bioetanolpeis skal man gjøre seg kjent med, samt overholde, reglene for oppbevaring, håndtering, påfyll og bruk av dette drivstoffet sikkert og lovlig.

Det er selvfølgelig viktig at bioetanolen holdes utenfor barns rekkevidde og at lokale regler følges.

bioetanol vs. denaturert bioetanol

I overensstemmelse med ulike globale regler kan 100% ren bioetanol ikke selges, av hensyn til menneskelig konsumering. Bioetanol er derfor denaturert med ulike stoffer for formålet. Bioetanolen selges under navn som denaturert etanol, metylert sprit, denaturert alkohol og lignende.

Les hva Wikipedia har å si om bioetanol.

bioetanol & decoflame-peiser

Alle Decoflames biopeiser skal betjenes med bioetanol på minst 96,5%, men maks 97,5% renhet.

Vi anbefaler å bruke Decoflames kvalitets-bioetanol med en alkoholprosent på 96,5%.

Hvis man velger å bruke en bioetanol til biopeiser med mindre etanol, kan det skape luktsjenanse og i verste fall skade biopeisen din. Det er også ekstremt viktig at det ikke må være andre tilsetningsstoffer i bioetanolen, som duftstoffer og aromaer.

 

 

Bruk alltid sunn fornuft når du har med åpen ild å gjøre – og respekter de angitte foranstaltninger!